+38 044 392 0 300

пн-пт 8:00-22:00
сб 9:00-19:00
нд 10:00-19:00

[email protected]

пн-пт 8:00-22:00
сб 9:00-19:00
нд 10:00-19:00

Правила рекламної акції «Підключайте на довше – платіть менше»

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Підключайте на довше – платіть менше» (надалі разом – Акція) визначаються порядок та умови їх проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41231992, місцезнаходження: 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г, приміщення 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції – Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланнямhttps://kasa.vchasno.com.ua/akcii. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції шляхом внесення змін у ці Правила.

1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 10 листопада 2022 року до 23:59 год 31  грудня 2022 року (включно) за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс “Вчасно Каса” (Сервіс Вчасно Каса) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з іншими сервісами або обліковими системами користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких користувач може отримати доступ до Сервісу Вчасно Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.5. Територія проведення Акції Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції (Учасник) – особа, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути всі користувачі Сервісу Вчасно Каса, які отримують доступ до Сервісу на підставі публічного договору (оферти).

 

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Сервісу Вчасно Каса, підвищення лояльності, збереження вже існуючої клієнтської бази та залучення нових користувачів до користування Сервісом Вчасно Каса.

 

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику протягом Періоду проведення Акції отримати доступ до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний” строком дії 7 (сім) місяців* за спеціальною ціною у розмірі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ** та/або строком дії 15 (п’ятнадцять) місяців за спеціальною ціною у розмірі 1800,00 (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 

*Під терміном “місяць” мається на увазі період з дати коли послуги доступу до Сервісу Вчасно Каса вважаються наданими згідно з пунктом 6.4 цих Правил і до аналогічної дати наступного календарного місяця (у разі, якщо аналогічна дата відсутня в календарному місяця – дата, що передує аналогічній даті).

**Відповідно до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України тимчасово послуги з доступу до онлайн-сервісу звільнені від оподаткування ПДВ, а тому спеціальна ціна не містить в собі податку на додану вартість до 01 січня 2023 року.

3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу Вчасно Каса, доступ до якого надається в рамках тарифу “Оптимальний” можна за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/#price.

 

4. Учасники Акції

4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.1.3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час реєстрації в Сервісі Вчасно Каса.

4.2. Учасниками Акції можуть стати користувачі, які виконали умови участі в Акції встановлені розділом 5 цих Правил.

4.3. Порушення будь-якої умови цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/oferta, навіть за умови виконання всіх інших Правил, позбавляє користувача можливості скористатися перевагами Акції.

 

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції користувачу у якого зареєстрована одна каса в Сервісі Вчасно Каса з діючим тарифом “Оптимальний”, протягом Періоду проведення Акції, потрібно обрати строк дії тарифу “Оптимальний” за спеціальною ціною та натиснути в розділі Баланс, в Особистому кабінеті Сервісу Вчасно Каса, кнопку “Підключити””, додатково підтвердити участь в Акції у спливаючому вікні. При цьому, тариф “Оптимальний” за спеціальної ціною активується у разі наявності на Особовому рахунку користувача необхідної суми грошових коштів. 

5.2. Щоб взяти участь в Акції користувачу у якого зареєстровано більше однієї каси в Сервісі Вчасно Каса з діючим тарифом “Оптимальний”, протягом Періоду проведення Акції, потрібно обрати строк дії тарифу “Оптимальний” за спеціальною ціною та натиснути в розділі Баланс, в Особистому кабінеті Сервісу Вчасно Каса, кнопку “Підключити”, додатково підтвердити участь в Акції у спливаючому вікні. При цьому, тариф “Оптимальний” за спеціальної ціною активується на тій касі, в якої залишок строку дії оплаченого доступу є найменшим. Для підключення тарифу “Оптимальний” за спеціальної ціною для кожної наступної каси, користувачу необхідно звернутися до служби підтримки Сервісу Вчасно Каса за електронною адресою  – [email protected]

5.3. Щоб взяти участь в Акції користувачу у якого активований не тариф “Оптимальний”, а будь-який інший тариф, необхідно звернутися до служби підтримки Сервісу Вчасно Каса за електронною адресою  – [email protected]

5.4. До участі в Акції НЕ допускаються користувачі, які не відповідають вимогам до Учасника Акції встановленим в пункті 4.2 цих Правил. 

 

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість протягом Періоду проведення Акції отримати доступ до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний” строком дії 7 (сім) місяців за спеціальною ціною у розмірі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ та/або строком дії 15 (п’ятнадцять) місяців за спеціальною ціною у розмірі 1800,00 (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 

6.2. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII). 

6.3. Повернення та обмін отриманих Переваг Акції на грошові кошти не відбувається. Грошові кошти витрачені на придбання тарифу “Оптимальний” за спеціальною ціною не повертаються.

6.4. Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний” строком дії 7 (сім) місяців за спеціальною ціною у розмірі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ та/або строком дії 15 (п’ятнадцять) місяців за спеціальною ціною у розмірі 1800,00 (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) без ПДВ вважаються наданими з дати списання Організатором з Особового рахунку користувача плати у розмірі спеціальної ціни та надання/продовження доступу до Сервісу Вчасно Каса в межах однієї каси строком дії 7 (сім) місяців та/або строком дії 15 (п’ятнадцять) місяців. 

 

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу – https://kasa.vchasno.com.ua/akcii.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

Отримати консультацію
Mail
Viber
Telegram