Правила рекламної акції 3 місяці безкоштовного користування «Вчасно.Каса» для клієнтів «UKRSIBBANK»

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «3 місяці безкоштовного користування «Вчасно.Каса» для клієнтів «UKRSIBBANK» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) — організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код — 41231992, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції — Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням — https://kasa.vchasno.com.ua/akcii. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції або шляхом опублікування Правил у новій редакції.

1.3. Період проведення Акції — з 00:00 год 01 жовтня 2023 року до 23:59 год 31  грудня 2023 року (включно) за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс «Вчасно.Каса» (Сервіс «Вчасно.Каса») — програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням — https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з іншими сервісами або обліковими системами користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких користувач може отримати доступ до Сервісу «Вчасно.Каса» та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.5. Територія проведення Акції Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції (Учасник) — суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам цих Правил та виконав умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути лише нові користувачі, які протягом Періоду проведення Акції додали в Сервіс «Вчасно.Каса» першу касу (отримали присвоєний їй фіскальний номер) та є одночасно користувачами терміналів від АТ «UKRSIBBANK».

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, підтримка бізнесу та залучення нових користувачів до користування Сервісом «Вчасно.Каса», який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику отримати безкоштовний тестовий доступ до Сервісу «Вчасно.Каса» за тарифом «Оптимальний на 1 місяць» для необмеженої кількості зареєстрованих кас строком дії 90 (дев’яносто) календарних днів* з дня реєстрації протягом Періоду проведення Акції таких кас (присвоєння їм фіскального номеру). 

3.2. Безкоштовний тестовий доступ до Сервісу «Вчасно.Каса» в межах цієї Акції надається з метою демонстрації та ознайомлення з функціоналом Сервісу «Вчасно.Каса» та є рекламою в розумінні чинного законодавства України, застосовується Оператором для підвищення лояльності та залучення нових користувачів.

3.3. Ознайомитися з функціональними можливостями тарифу «Оптимальний на 1 місяць» Сервісу «Вчасно.Каса» можна за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/#price.

3.4. Акційний доступ до Сервісу «Вчасно.Каса» за тарифом «Оптимальний на 1 місяць» не передбачає можливість отримання безкоштовного Доступу до онлайн-сервісу «Вчасно.КЕП» та тестовий Доступ до Сервісу «Вчасно.Каса» протягом 14 (чотирнадцяти) днів.

3.5. Цю Акцію можна застосувати разом з акцією «Безкоштовна каса для ФОП» при виконанні умов передбачених цими акціями.

4. Учасники Акції

4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.1.3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час реєстрації в Сервісі «Вчасно.Каса».

4.2. Учасники Акції повинні бути користувачами терміналів від АТ «UKRSIBBANK» та мають відповідати, як мінімум, одній з наступних вимог:

4.2.1. бути новозареєстрованими користувачами Сервісу «Вчасно.Каса» протягом Періоду проведення Акції;

4.2.2. не мати зареєстрованої каси в Сервісі «Вчасно.Каса» до початку Періоду проведення Акції. 

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням — https://help.vchasno.com.ua/oferta, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання переваги Акції.

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник протягом Періоду проведення Акції повинен вчинити наступні дії:

5.1.1. заповнити реєстраційну форму за посиланням — https://service.vchasno.ua/kasa-ukrsibbank.

5.1.2. створити обліковий запис (особистий кабінет) в Сервісі «Вчасно.Каса» шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми та активувати його шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо користувач не був раніше зареєстрованим.

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил або мають укладений з Організатором індивідуальний договір на доступ до Сервісу «Вчасно.Каса».

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість отримання безкоштовного тестового доступу до Сервісу «Вчасно.Каса» відповідно до пункту 3.1 цих Правил.

6.2. Безкоштовний тестовий доступ до Сервісу «Вчасно.Каса», при умові виконання цих Правил, буде наданий строком на 90 (дев’яносто) календарних днів з дати реєстрації Учасником першої каси (присвоєння їй фіскального номеру) протягом Періоду проведення Акції.

6.3. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII). 

6.4. Повернення та обмін отриманого тестового доступу в межах цієї Акції на грошові кошти не відбувається.

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу — https://kasa.vchasno.com.ua/akcii.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням — https://kasa.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

 

*Подальше отримання доступу до Сервісу «Вчасно.Каса» відбувається згідно з діючими тарифами за посиланням — https://kasa.vchasno.com.ua/#price 
Отримати консультацію
Mail
Viber
Telegram