Правила рекламної акції «Тариф “Легкий старт” – безкоштовні чеки 30 днів!»

Цими правилами (надалі – Правила) рекламної акції «Тариф “Легкий старт” – безкоштовні чеки 30 днів!» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, літ. 4Г, оф. 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції – Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/akcii. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 01 грудня 2021 року до 23:59 год 31 січня 2022 року (включно) за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс “Вчасно Каса” (Сервіс Вчасно Каса) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з іншими сервісами або обліковими системами користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких користувач може отримати доступ до Сервісу Вчасно Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.5. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції (Учасник) – особа, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути лише нові користувачі, які пройшли протягом Періоду проведення Акції процедуру реєстрації та активації в Сервісі Вчасно Каса шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Сервісу Вчасно Каса, підвищення лояльності та залучення нових користувачів до користування Сервісом Вчасно Каса.

2.2. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Сервісу Вчасно Каса, підвищення лояльності та залучення нових користувачів до користування Сервісом Вчасно Каса.

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику протягом Періоду проведення Акції отримати безкоштовний тестовий доступ до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Легкий старт” строком дії 30 (тридцять) календарних днів.

3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу Вчасно Каса, доступ до якого надається в рамках тарифу “Легкий старт” можна за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/#price.


4. Учасники Акції

4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
4.1.3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
4.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час реєстрації в Сервісі Вчасно Каса.

4.2. Учасники Акції мають відповідати наступним вимогам:
4.2.1. бути новозареєстрованими користувачами Сервісу Вчасно Каса протягом Періоду проведення Акції;
4.2.2. не мати активованого облікового запису (особистого кабінету) користувача в Сервісі Вчасно Каса до початку Періоду проведення Акції.

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням – https://pos.vchasno.ua/agreement, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на придбання тарифів “Бізнес” та “Профі” за акційною ціною зі знижкою у розмірі 50%.

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник протягом Періоду проведення Акції повинен вчинити наступні дії:
5.1.1. створити обліковий запис (особистий кабінет) в Сервісі Вчасно Каса шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми та активувати його шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.
5.1.2. обрати тариф “Легкий старт” звернувшись за контактами, вказаними в Сервісі Вчасно Каса.

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.


6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість отримання безкоштовного тестового доступу до Сервісу Вчасно Каса в рамках тарифу “Легкий старт”.

6.2. Доступ до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Легкий старт”, при умові виконання цих Правил, буде наданий строком на 30 (тридцять) календарних днів з дати активації Учасником доступу за таким тарифом протягом Періоду проведення Акції.

6.3. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII).

6.4. Повернення та обмін отриманого тестового доступу за тарифом “Легкий старт” на грошові кошти не відбувається.

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу – https://kasa.vchasno.com.ua/akcii.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

Отримати консультацію
Mail
Viber
Telegram