+38 044 392 0 300

пн-пт 8:00-22:00
сб 9:00-19:00
нд 10:00-19:00

[email protected]

пн-пт 8:00-22:00
сб 9:00-19:00
нд 10:00-19:00

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

Ці Умови використання промокодів (надалі – Умови) визначають порядок та умови застосування промокодів в онлайн-сервісі «Вчасно Каса», що розміщений за посиланнями https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Доступ до Сервісу Вчасно Каса – надання можливості користуватися результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу «Вчасно Каса» за посиланнями – https://kasa.vchasno.com.ua/, https://kasa.vchasno.ua/.

Користувач Сервісу – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка використовує Сервіс Вчасно Каса.

Користувач Промокоду (Користувач) – особа, яка відповідає вимогам цим Умовам і яка вчинила дії, передбачені цими Умовами. Користувачем може бути фізична або юридична особа, що є резидентом або нерезидентом, яка отримує повний доступ до онлайн-сервісу «Вчасно Каса» з метою отримання послуг реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та автоматизацію процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, в тому числі шляхом взаємодії з іншими програмними продуктами (застосунками) та інших супутніх послуг у Оператора.

Онлайн-сервіс «Вчасно Каса» (Сервіс Вчасно Каса, Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з іншими сервісами або обліковими системами користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких користувач може отримати доступ до Сервісу Вчасно Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, літера 4Г, приміщення 604).

Промокод – це комбінація символів, згенерованих Оператором, яка може бути використана користувачем Сервісу Вчасно Каса для відправки іншим користувачам. У разі виконання цих правил, Користувач Сервісу, який надіслав Промокод та Користувач Промокоду, який активував Промокод, отримують знижку у вигляді  «бонусу» розміром 180,00 грн (сто вісімдесят гривень 00 копійок), які будуть відображатись на балансі користувачів та надалі списуватись як оплата за послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса (надалі – Бонусні кошти). 

Строк дії Промокоду – строк, протягом якого Користувач Промокоду має право отримати Бонусні кошти.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

 1. Оператор має право згенерувати Промокоди та опублікувати їх у мобільному застосунку Онлайн-сервіс «Вчасно Каса», що дозволить Користувачу відправляти Промокоди будь-якій іншій особі. Можливість відправляти та активувати Промокоди доступна для всіх зареєстрованих клієнтів Сервісу Вчасно.Каса, окрім тих, хто працює за індивідуальним договором, та/або має понад 6 (шість) кас в одному обліковому записі.
 2. Зареєстрований Користувач Сервісу Вчасно Каса має свій унікальний Промокод (welcome-промокод) для запрошення інших користувачів. Відправити промокод можна у мобільному застосунку будь-яким зручним способом на вибір (e-mail, у месенджери), скориставшись спеціальним меню.
 3. Щоб використати Промокод та мати можливість отримати знижку у вигляді бонусів розміром 180,00 ( сто вісімдесят гривень 00 копійок) грн, Користувач, який отримав Промокод,  зобов’язаний зареєструватися у Сервісі Вчасно.Каса, додати першу касу та активувати Промокод у вебкабінеті. Після цього на балансі клієнта, який відправив welcome-промокод, та Користувача, який використав welcome-промокод, буде зараховано по 180,00 бонусних гривень (сто вісімдесят гривень 00 копійок) та надалі  буде списуватись як оплата за послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса.
 4. Промокод діє на території України, підконтрольній українській владі.
 5. Користувачі зобов’язуються дотримуватися цих Умов та норм чинного законодавства України.
 6. Фіксація використання Промокодів здійснюється в історії поповнень та списань в особистому кабінеті. Списання Бонусних коштів з особового рахунку Користувача здійснюється в першу чергу.
 7. Під використанням Промокоду слід розуміти отримання знижки у вигляді  «бонусу» Користувачем Промокоду та Користувачем Сервісу Вчасно Каса, який поширив відповідний Промокод цьому Користувачу за умови здійснення реєстрації Користувачем Промокоду у Сервісі.\
 8. Активація Промокоду відбувається шляхом його введення в особистому кабінеті в Сервісі у відповідне поле.
 9. Активувати Промокод можна тільки один раз. Строк дії Промокод – протягом 30 днів з моменту реєстрації першої каси. Промокоди між собою не сумуються та не додаються.
 10. Розміщення Промокоду у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет дозволяється.
 11. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Умови шляхом опублікування оновленої версії цих Умов в розділі «Умови використання Промокодів». 
 12. Оператор залишає за собою право скасувати будь-який Промокод у будь-який час з будь-якої причини. Це включає, серед іншого, випадки, коли Оператор має підстави вважати, що Промокоди використовуються незаконно або шахрайським чином, видані помилково, або вже не дійсні.
 13. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов і/або питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Оператор. Оператор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Оператора обставин.
 14. Усі терміни, що вживаються в цих Умовах, якщо не надано іншого визначення в них, застосовуються в розумінні, як то передбачено оферті, розміщеної за посиланням https://kasa.vchasno.com.ua/oferta та в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Отримати консультацію
Mail
Viber
Telegram